El Fedivers

El Fedivers es un nom comú i informal per a referir-se a una federació descentralitzada de servidors, amb l'objectiu principal de publicar contingut en el Web.

En cada servidor (instància o node) del Fedivers, podem trobar aplicacions diferents, però a diferencia de les xarxes socials comercials, aquestes aplicacions interoperen entre elles i son de còdi obert. 

Els usuaris de diferents servidors o instancies, poden comunicar-se entre ells inclús si utilitzen diferents aplicacions. Imaginat que des de Twitter veus el que publiquen els teus contactes a Instagram.

Existeixen molts altres... Llistat de software federat en el Fedivers:

Aplicacions en el Fedivers

 • Friendica

  friendi.ca          
  Anteriorment conegut com Mistpark. Es similar a Facebook. 

 • GNU Social

  gnu.io/social          
  Sistema de microblog. Fins el 2013 StatusNet. A diferencia de la majoria de aplicacions, utilitza com a base de dades MariaDB 10.3+ 

 • Mastodon

  mastodon.social          
  Popular aplicació de microblogs. A la que migren molts usuaris de Twitter. Esta basada en GNU Social i te la seva APP per a mòbils OsMac y Android.     

 • Pixelfed

  pixelfed.org          
  Similar a Instagram. Per a compartir fotos i imatges.     

 • Pleroma

  pleroma.social          
  Per a publicar en forma de microblog. Te la seva propia APP para móvil Android

 • PeerTube

  joinpeertube.org          
  Publicació de video similar a YouTube. Utilitza la tecnología WebTorrent i el protocolo ActivityPub per a conectar-se amb altres serveis del Fedivers.

 • Diaspora

  diasporafoundation.org    
  Publicació en forma de blog.

 • Web

  Els gestors de continguts com Wordpress o Drupal, utilitzen el protocol ActivityPub per a integrar-se en el Fedivers.

Úneix-te al Fedivers

Si no vols instal·lar una nova instancia/servidor, i el que vols es utilitzar alguna d'aquestes xarxes, aquí tens una llista de servidors Peertube joinpeertube.org/instances, Pixelfed fedidb.org/software/pixelfed i Mastodon joinmastodon.org/es/servers. La gran majoria d'aquests servidors están mantinguts i gestionats per voluntaris o petites organitzacions.

Últimament han aparegut servidors d'organitzacions i institucions oficials; com per exemple el la Unió Europea social.network.europa.eu/about

Cercador de servidors en el Fedivers fediverse.observer

També es interesant, que cada servidor tingui les seves propies normas i/o temes d'interès. L'idea principal es que la totalitat de la xarxa no pertany a una única persona o empresa, i que el software es de còdi obert.

La nostra adreça al fedivers: mastodon.social/@hayqueverlo

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes: mastodont.cat/about

* Microblog: permet als usuaris enviar i publicar missatges breus.

* Blog: publicació d'artícles en forma de bitàcora. Habitualment els lectors poden comentar els artícles.


 

Blog

Instal·lació d'un servidor web Apache2, amb base de dades MariaDB i diferents versions de PHP
Es tracta de gestors de continguts (CMS) amb la base de dades emmagatzemada en arxius de text.
La neutralitat de la Xarxa és el principi pel qual els proveïdors de serveis d'Internet tracten tot el tràfic d'igual manera.
Bitcoin es una moneda electrònica descentralitzada concebuda l'any 2009 per Satoshi Nakamoto. Es una de las primeres implementacions del concepte anomenat “criptomoneda”, descrit per primera vegada l'any 1998 per Wei Dai en la llista de correus electrònics Cypherpunk.