El Fedivers

El Fedivers es un nom comú i informal per a referir-se a una federació descentralitzada de servidors, amb l'objectiu principal de publicar contingut en el Web.

En cada servidor (instància o node) del Fedivers, podem trobar aplicacions diferents, però a diferencia de les xarxes socials comercials, aquestes aplicacions interoperen entre elles i son de còdi obert. 

Els usuaris de diferents servidors o instancies, poden comunicar-se entre ells inclús si utilitzen diferents aplicacions. Imaginat que des de Twitter veus el que publiquen els teus contactes a Instagram.

Existeixen molts altres... Llistat de software federat en el Fedivers:

Aplicacions en el Fedivers

 • Friendica

  friendi.ca          
  Anteriorment conegut com Mistpark. Es similar a Facebook. 

 • GNU Social

  gnu.io/social          
  Sistema de microblog. Fins el 2013 StatusNet. A diferencia de la majoria de aplicacions, utilitza com a base de dades MariaDB 10.3+ 

 • Mastodon

  mastodon.social          
  Popular aplicació de microblogs. A la que migren molts usuaris de Twitter. Esta basada en GNU Social i te la seva APP per a mòbils OsMac y Android.     

 • Pixelfed

  pixelfed.org          
  Similar a Instagram. Per a compartir fotos i imatges.     

 • Pleroma

  pleroma.social          
  Per a publicar en forma de microblog. Te la seva propia APP para móvil Android

 • PeerTube

  joinpeertube.org          
  Publicació de video similar a YouTube. Utilitza la tecnología WebTorrent i el protocolo ActivityPub per a conectar-se amb altres serveis del Fedivers.

 • Diaspora

  diasporafoundation.org    
  Publicació en forma de blog.

 • Web

  Els gestors de continguts com Wordpress o Drupal, utilitzen el protocol ActivityPub per a integrar-se en el Fedivers.

Úneix-te al Fedivers

Si no vols instal·lar una nova instancia/servidor, i el que vols es utilitzar alguna d'aquestes xarxes, aquí tens una llista de servidors Peertube joinpeertube.org/instances, Pixelfed fedidb.org/software/pixelfed i Mastodon joinmastodon.org/es/servers. La gran majoria d'aquests servidors están mantinguts i gestionats per voluntaris o petites organitzacions.

Últimament han aparegut servidors d'organitzacions i institucions oficials; com per exemple el la Unió Europea social.network.europa.eu/about

Cercador de servidors en el Fedivers fediverse.observer

També es interesant, que cada servidor tingui les seves propies normas i/o temes d'interès. L'idea principal es que la totalitat de la xarxa no pertany a una única persona o empresa, i que el software es de còdi obert.

La nostra adreça al fedivers: mastodon.social/@hayqueverlo

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes: mastodont.cat/about

* Microblog: permet als usuaris enviar i publicar missatges breus.

* Blog: publicació d'artícles en forma de bitàcora. Habitualment els lectors poden comentar els artícles.