Programari lliure

Sintetitzadors, seqüenciadors, caixes de ritmes i llibreries d'instruments i samplers de codi lliure.
Existeixen multitut de xarxes socials. Entre elles el Fedivers (Fediverse en anglès), composta per diferents aplicacions i servidors federats. Mastodon, FixelFed i PeerTube son algunes de les aplicacions.
Utilitzant una taula de mescles amb sortida USB i entrades per a guitarra i micro, podem gravar per pistes els nostres propis temes amb un PC.
Bitcoin es una moneda electrònica descentralitzada concebuda l'any 2009 per Satoshi Nakamoto. Es una de las primeres implementacions del concepte anomenat “criptomoneda”, descrit per primera vegada l'any 1998 per Wei Dai en la llista de correus electrònics Cypherpunk.
El programari lliure són milers d'eines informàtiques que ens permeten treballar, informar-nos i comunicar-nos més i/o millor.
Instal·lació d'un servidor web Apache2, amb base de dades MariaDB i diferents versions de PHP
Els arxius d'imatges contenen més informació a part de la corresponent a la pròpia imatge... T'expliquem com editar-la.
Es tracta de gestors de continguts (CMS) amb la base de dades emmagatzemada en arxius de text.
La neutralitat de la Xarxa és el principi pel qual els proveïdors de serveis d'Internet tracten tot el tràfic d'igual manera.