Bitcoin. La moneda electrònica

Bitcoin es una moneda electrònica descentralitzada cconcebuda el 2009 per Satoshi Nakamoto. Es una de las primeres implementaciones del concepte anomenat “criptomoneda”, descrit per primera vegada el 1998 per Wei Dai en la llista de correus electrònicos Cypherpunk.

Aquest article no vol ser una recomanació per a utilitzar Bitcoins, no és la nostre intenció. Es tracta d'una crida a la prudència i la difusió d'una idea interessant que és la transacció de diners de forma segura sense la mediació de bancs o entitats de canvi de divises. Es il·lustratiu mencionar que una de les principals plataformes o broker online en la que cotitza el Bitcoin Mt.Gox, tenen el seu origen en la compravenda i intercanvi d'un joc de cartes a Internet.

Per operar amb Bitcoins s'utilitza un software lliure del mateix nom (bitcoin.org). Al contrari d'altres monedes, no requereix del control central d'un banco, estat o organisme internacional.

Bitcoin utilitza una base de dades distribuïdes en múltiples servidors en una xarxa descentralitzada per registrar las transaccions, i per proveir funcions de seguretat bàsica. Aquestes funcions asseguren que els Bitcoins només poden ser gastats per el seu amo i mai, més d'una vegada.

El disseny dels Bitcoins permet emmagatzemar-los i ser transferits de manera anònima. Les monedes poden ser desades en qualsevol ordinador o unitat d'emmagatzemament en forma d'arxiu. També existeixen serveis a Internet que ofereixen enmagatzement d'aquests arxius, el que anomenen moneders. En qualsevol dels casos els Bitcoins poden ser enviats per Internet a qualsevol que tingui un compte de Bitcoin.

Qualsevol pot participar instal·lant en un PC amb connexió a Internet un servidor Bitcoin. A això se'n diu mineria de Bitcoins, que es la forma en que es paga als qui col·laboren amb servidores per mantenir la xarxa que valida las transaccions amb aquesta criptomoneda.

Governs i grans organitzacions financeres mundials estan llençant les seves propies criptomonedes


Després del gran ascens del Bitcoin molts governs i grans organitzacions financeres mundials estan llençant les seves pròpies criptomonedas; Per exemple Rusisa llençzarà el 2018 la primera criptomoneda que serà utilitzada per diferents països sota la seva influencia. Xina a restringit fortament l'ús del Bitcoin i esta implementant la seva pròpia criptomoneda, que estarà totalment controlada per l'estat. Per això els grans servidors dedicats a mineria de Bitcoins a Xina s'han traslladat a Japó, Vietnam i Corea del Sur.

Venezuela també s'apunta el 2018 amb la seva pròpia criptomoneda, el Petro amb mineria controlada per al govern i recolzada pel barril de petroli veneçolà. A part de totes aquestes noves criptomonedes, ja existien amb anterioritat el litecoin, ethereum, ripple i faircoin. Totes basades en la tecnologia Blockchain (cadena de bloques).

Cada una de les criptomonedes te les seves pròpies característiques i regulacions: paritat amb determinada moneda, possibilitat o no de mineria, etc. FairCoin per exemple va ser creada per dotar d'una criptomoneda pròpia a iniciatives socials que promouen alternatives l'actual sistema econòmic.

CRITIQUES, RISCOS I OMBRES

Una de les crítiques que se li fan als Bitcoins es que no poden ser rastrejades les transaccions, de manera que qualsevol pot fer un pagament a un altre usuari sense que cap organisme o estat pugui detectar-ho, el que afecta a la persecució del crim i l'evasió de taxes. De totes maneres, aquests son problemes que tampoc solucionen les monedes que existeixen actualment. Doncs el diner en efectiu també pot traspassar fronteres sense ser detectats, existeixen paradisos fiscals i xarxes de blanqueig de diners internacionals.

Tambén hi ha un risc sobre possibles forats de seguretat del programari o de les bases de dades per operar amb els Bitcoins. Però al tractar-se de programari lliure qualsevol pot corregir o alertar sobre els errors en el codi. A la vegada que s'evita que el programari estigui ocult i només en mans d'uns pocs desenvolupadors.

Especular amb Bitcoins
o utilitzar-los com a valor refugi es altament arriscat


L'especulació amb Bitcoins produeix fluctuacions molt marcades del valor de canvi respecte a altres monedes; como per exemple els dolars i els euros. Motiu pel que es posa en risc l'utilitat real del Bitcoin, no com a valor especulatiu sinó com servei de transacció segura sense intermediaris.

Especular amb Bitcoins es altament arriscat, doncs la seva cotització en els mercats de canvi pateix oscil·lacions molt fortes. Un exemple d'una d'aquestes fluctuacions es produeix el març de 2013 quan els bancs a Xipre van impedir treure diners pel col·lapse de la banca obligada per la Unió Europea al tancar per negociar el seu rescat. Es comentava que el govern de Xipre es quedaria amb un percentatge dels dipòsits bancaris. En aquell moment el valor dels Bitcoins es van dispar superant els 160$ per la massiva transferència de grans comptes bancaris a Bitcoins per poder treure-les dels bancs Xipriotes.

També quan va ser hackejada a Twitter el compte de Associated Press i es va enviar un missatge en el que es llegia "Breaking: Two Explosions in the White House anb Barack Obama is injured". El missatge es va propagar ràpidament i l'índex de la borsa Down Jones es va ensorrar, mentre les transaccions de Bitcoins i el seu valor de canvi es disparava novament pel seu ús como actiu segur o anti-pànic.

2017 Wall Street
compra i ven a Chicago derivats en Bitcoins

 


Des de decembre de 2017, la Chicago Mercantile Exchange (CME), el mercat de contractes a futur més gran del món, ha posat en marxa el comerç de futurs en Bitcoins. Les empreses que cotitzen en la Borsa de Wall Street compren i venen a Chicago derivats en Bitcoins. Amb el que aquesta criptomoneda ja ha entrat en la primera divisió de la especulació financera. Ja es parla de la següent gran bombolla, la de les cripto-monedes, amb un Bitcoin a 8.434€ al gener de 2018.

Des de principis del 2022 el valor del Bitcoin i la resta de criptomonedes s'ha desplomat. La fallida de la criptomeneda Terra, el colapse de plataforma FTX, etc... han provocat el cinqué desastre financer més gran de tots els temps.

CARACTERISTIQUES DETALLADES DELS BITCOINS

Les monedes virtuals Bitcoin s'enmagatcemen en el teu ordinador. També hi ha webs d'empreses financeres que ofereixen moneders de Bitcoins.

Els Bitcoins que tinguis en el teu ordinador o en un moneder online, estan firmats digitalment amb la teva signatura. Quan pagues firmes les monedes amb la seva signatura privada i la pública del destinatari, d'aquesta forma únicament el destinatari pot desxifrar els diners enviats i utilitzar-los.

L'intercanvi de Bitcoins queda registrat en la xarxa descentralitzada de servidors, molt semblant a la xarxa P2P 'intercanvi d'arxius. Però amb la particularitat que tots els clients inclosos tu, teniu la llista completa de transaccions que s'han efectuat. Això permet "seguir" els diners i confirmar que els diners que tu tens en el PC es vàlid. Totes les transaccions son anònimes, encara que es pugui veure cada transacció, la informació que tenen els Bitcoins no poden ser traçada fins al seu origen.

Si perds l'arxiu o oblides la teva contrasenya perds els diners, pots fer copies de seguretat dels teus arxius. En qualsevol cas fer una copia no suposa duplicar els diners ja que aquests només poden ser utilitzats una vegada. Si intentes utilitzar-los dos vegades, la xarxa no admetrà la transacció al comprovar en la base de dades distribuïda que els diners ja els has utilitzat.

No hi ha un repositori central ni cap autoritat en la xarxa, tots els qui utilitzen Bitcoins tenen la mateixa categoria. D'aquesta manera son necessaris intermediaris ni comisionistes. Evidentement si utilitzes un moneder virtual, l'empresa que el manté et cobrarà pel seu servei. Però res t'impedeix que puguis tenir el teu propi moneder en el tei ordenador o mòbil.

Totes les usuaris poden emetre diner. En bitcoin això s'anomena mineria i es fa contribuint amb equips connectats a la xarxa per validar transaccions. El volum de diner que poden generar els clients esta limitat per una quantitat global de Bitcoins. Fins un màxim de 21 Milions de monedes, amb fins a 8 decimals de precisió que poden augmentar si fa falta més Bitcoins.

Fer mineria de bitcoins depen bàsicament de que el cost sigui inferior al del hardware i l'electricitat fets servir. Això només es produeix quando el valor de canvi del bitcoin es molt elevat. La generació de bitcoins tendirà sempre a disminuir i estarà acompanyada de fluctuacions brusques del seu valor. No esta previst que sigui rentable a llarg plaç.

Enllaços

Blog

Existeixen multitut de xarxes socials. Entre elles el Fedivers (Fediverse en anglès), composta per diferents aplicacions i servidors federats. Mastodon, FixelFed i PeerTube son algunes de les aplicacions.
El programari lliure són milers d'eines informàtiques que ens permeten treballar, informar-nos i comunicar-nos més i/o millor.
Utilitzant una taula de mescles amb sortida USB i entrades per a guitarra i micro, podem gravar per pistes els nostres propis temes amb un PC.
Instal·lació d'un servidor web Apache2, amb base de dades MariaDB i diferents versions de PHP