Eliminar o modificar les metadades de les imatges

Els arxius d'imatges contenen més informació a part de la corresponent a la pròpia imatge. Aquesta procedeix de la càmera o programari utilitzat per generar l'imatge o manipular-la. Els sistemes operatius també deixen informació.

Gran part d'aquesta informació s'emmagatzema en format EXIF, que són les sigles de "Exchangeable Image File Format". Actualment no hi ha cap organització ni empresa darrere del format EXIF.

Les càmeres digitals graven dades com a posició GPS (si la càmera o mòbil el té activat), el model de càmera i el fabricant, i informació que varia amb cada imatge com l'orientació, obertura, velocitat de l'obturador, distància focal, mesurador d'exposició i la velocitat de la pel·lícula.

Els arxius d'imatges també contenen una còpia en miniatura. Això fa que l'arxiu tingui més grans. Eliminant aquesta informació extra de les imatges; per exemple en pàgines web ens podem estalviar temps de càrrega i espai d'emmagatzematge.

Els bancs de fotos no accepten imatges amb la informació EXIF de la càmera digital esborrada. Edita amb cura les metadades de les imatges i guarda còpia dels originals.

A continuació tens uns exemples d'edició de metadades d'imatges, mitjançant el terminal, en sistemes basats en gnu-Linux (Debian, Ubuntu, Linux Mint, etc ...). S'utilitza el programari desenvolupat per Phil Harvey anomenat ExifTool.

Veure un llistat de totes les metadades d'una imatge determinada. Els noms d'arxius i extensions són sensibles a majúscules i minúscules:

exiftool -list foto.jpg

ELIMINAR totes les metadades de totes les imatges amb format JPEG dins un determinat directori

exiftool -all= /home/dani/Pictures/*.jpg

ELIMINAR totes les metadades excepte les del grup EXIF de totes les imatges JPEG en el directori actual:

exiftool -overwrite_original -all= --exif:all *.JPG

ELIMINAR totes les metadades del photoshop en totes les imatges JPG del directori en el que estiguem. L'opció -overwrite_original deshabilita la copia de l'arxiu original.

exiftool -overwrite_original -Photoshop:All= *.jpg

ELIMINAR determinades metadades sense fer copia de l'arxiu en el directori actual:

exiftool -overwrite_original -software= -creatortool= *.JPG

ELIMINAR totes les metadades d'un directori i també en tots els susdirectoris:

exiftool -r -all= --exif:all /home/pictures

AFEGIR metadades sobre l'autor i descripció.

exiftool -overwrite_original -artist="Daniel Plana Trenchs" -description="hayqueverlo.com/fotografia" -author="dani@hayqueverlo.com" *.jpg

exiftool -description="hayqueverlo.com/fotografia" /home/dani/Pictures/*.jpg

exiftool -author="dani@hayqueverlo.com" /home/pictures/*.jpg

AFEGIR copyrights segons el standard americà a totes les imatges d'un directori:

exiftool -overwrite_original -rights="©2018 Daniel Plana Trenchs, all rights reserved" -CopyrightNotice="©2018 Daniel Plana Trenchs, all rights reserved" "file name.extension" /home/pictures/*.jpg

COPIAR metadades entre arxius.

exiftool -tagsFromFile original.cr2 destino.jpg

COPIA d'un arxiu a un altre, però primer eliminar les dades en l'arxiu definitiu dst.jpg

exiftool -all= -tagsfromfile src.jpg -exif:all dst.jpg

ELIMINAR només les dades EXIF.

exiftool -tagsfromfile src.jpg -exif:all --subifd:all dst.jpg

AFEGIR copyright a una imatge. Aquesta dada es accessible des del navegador d'arxius de qualsevol sistema operatiu (Windows, Mac o Linux).

exiftool -rights="Copyright" -CopyrightNotice="Copyright"

Editar o crear l'informació sobre la llicencia Creative Commons

exiftool -overwrite_original -XMP-dc:Rights="This work is licensed to the public under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" -xmp:usageterms="This work is licensed to the public under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" "file nombre.extensión"

La URL de la llicencia

exiftool -overwrite_original -XMP-cc:license="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" "file nombreArchivo.extensión"

El nom d'atribució

exiftool -overwrite_original -XMP-cc:AttributionName="Creator" "file nombreArchivo.extensión"

En els arxius amb formatat JPEG de moltes càmeres digitals, s'emmagatzema una versión en miniatura de l'imatge. Això incrementa el pes de l'arxiu. Per eliminar només aquesta informació, utilitza aquest còdi:

exiftool -trailer:all= image.jpg

AFEGIR o modificar la localització GPS a partir d'un arxiu track.log

exiftool -geotag track.log a.jpg

Per esborrar totes les dades de geolocalització GPS de tots els arxius JPEG de la carpeta actual i sense fer copia de l'original, utilitza aquest còdi:

exiftool -overwrite_original -gps:all= *.jpg