Photo Stock

Web amb sistema per vendre fotografies a través dInternet.

Gestió de clients, comandes i descàrregues de fitxers. Passarel·la de pagament integrada amb Paypal. També es pot integrar amb altres serveis de pagament.

Eines de gestió del catàleg fotogràfic amb sistema de categories totalment modificable.

Sistema de gestió de traducció de tots els textos del web en 3 idiomes. Possibilitat d'ampliar-ho a més idiomes.

Automatització de tasques per millorar el SEO de la pàgina. Web adaptada a tota mena de dispositius amb navegador web (Responsive Design).