La neutralitat de la Xarxa és el principi pel qual els proveïdors de serveis d'Internet tracten tot el tràfic d'igual manera.