Descripció del projecte

Web d'una agencia de viatges alternatius i de turisme responsable.

Traballs realitzats
  • Disseny d'un nou logo
  • Creació d'un nou Theme de Drupal
  • Optimització i automatització de feines per a SEO
  • Implementació de pasarel·la de pagament VISA

Otros proyectos realizados por Hayqueverlo.com