Instal·lació i configuració
Gestor de continguts Web

  • Drupal (CMS)
    desde 950 €

Disseny web. Gestió de continguts personalitzada.
Sistema en 2 idiomes.

  • Per a Mòbils
  • Web Blog
  • Butlletins / Newsletters
  • Estadístiques Google Analytics

En les nostres webs integrem el gestor de continguts Drupal.org

Per a fer possible la gestió dels continguts i apartats del web. Automatitzar tasques de publicació i crear portades del web dinàmiques.

Drupal.org

Característiques generals

El disseny de Drupal es especialment idoni per a construir i gestionar comunitats a Internet. La seva flexibilitat i adaptabilitat, així como la gran quantitat de mòduls d'expansió disponibles, fa que sigui molt adequat per a realitzar molts tipus de llocs web.

Cerca de contingut totalment indexat a temps real i consultable en qualsevol moment.

Codi obert subjecte ales condicions de la llicència GNU/GPL. Al contrari que altres sistemes de blogs o de gestió de continguts propietaris.

Mòduls La comunitat de Drupal ha contribuït amb molts mòduls que proporcionen funcionalitats como integrar àudio i vídeo, missatges privats, newsletters, etc.

Personalització mitjançant un robust entorn de configuració implementat en el nucli de Drupal. Tant el contingut como la presentació poden ser individualitzats d'acord a les preferències definides per a cada usuari.

URLs netes utilitzant el mod_rewrite del servidor web Apache2, per a crear URLs que son més llegibles per a les persones i els motors de cerca.

Gestió d'usuaris

Multisuari. Les usuaries es poden registrar i iniciar sessió de forma local o utilitzant un sistema extern com Jabber, Blogger, LiveJournal, etc.... Per al seu ús en una intranet, Drupal es pot integrar amb un servidor LDAP.

Permisos basats en rols. Les administradores de Drupal no tenen que establir permisos per a cada usuari. Al contrari, poden crear grups i agrupar a múltiples usuaris a aquest.

Gestió de continguts

Control de versions. El sistema de control de versions de Drupal permet seguir i auditar totalment les successives actualitzacions del contingut: quins canvis, la hora i la data, qui ha fet canvis i més. També permet mantenir comentaris sobre les successives revisions o desfer els canvis recuperant una versió anterior.

Enllaços permanentes (Permalinks) Tot el contingut creat amb Drupal te un enllaç permanent associat, per a que pugui ser enllaçat externament sense por de que el enllaç es trenqui en el futur.

Gestió de Continguts. El contingut creat amb Drupal es funcionalment un objecte. Això permet gestionar un gran volum de continguts distribuïts per apartats i etiquetes. Integrant eines per a l'edició via web de texts i imatges.
CKEditor

Plantilles (Templates), separa el contingut de la presentació, fent possible controlar o canviar fàcilment el aspecte del web.

RSS hayqueverlo.comSindicació del contingut, exporta el contingut en format RDF/RSS per a ser utilitzat per altres llocs web o un Sistema per a llegir el contingut publicat en el web des del escriptori (BallonRSS).

Blogging i publicació de noticies

Agregador de noticies per proporcionar un canal de informació per a llegir i publicar enllaços a noticies d'altres webs. També incorpora un sistema de cache (memoria cau) en la base de dades.

Suport de Blogger API, permet que un lloc web Drupal sigui actualitzat utilitzant diverses eines, que poden ser 'eines web' o 'eines d'escritori' que proporcionen un entorn d'edició més funcional.

Plataforma

Independència de les bases de dades, encara que la majoria de les instal·lacions de Drupal utilitzen MySQL, existeixen altres opcions como mariaDB, Mongo o PostgresSQL.

Multiplataforma Drupal esta dissenyat per ser multi-plataforma. Pot funcionar amb Apache2 o Microsoft IIS com a servidor web i en sistemes com gnu-Linux, BSD, Solaris, Windows y Mac OS X. Per altre banda, al estar implementat amb PHP, es totalment portable.
Multi plataforma

Multiples idiomes i Localització Drupal esta pensat per a una audiència internacional i proporciona opcions per a crear un portal multilingüe. Tot el text pot ser fàcilment traduït utilitzant una interfície web, important traduccions existents o integrant altres eines de traducció com GNU ettext.

Administració i Anàlisi

Administració via Web i configuració del sistema sense cap software adicional. Amb Xammp, també hi ha la possibilitat de treballar amb una copia de seguretat instal·lada en un ordinador. Emulant el servidor web on-line.

Drupal developer - Hayqueverlo.com

Análisi, Seguimient i Estadístiques. Drupal pot mostrar en les pàgines d'administració informes sobre referals (enlaces entrantes), popularitat del contingut, o com els usuaris naveguen pel web. Integració amb serveis externs com Google Analytics.

Registres i Informes. Tota l'activitat i els successos del sistema son capturats en un 'registre d'esdeveniment', que pot ser visualitzat per les administradores del sistema.

Creació de xarxes socials

Redes sociales -Hayqueverlo.com

Comentaris enllaçats, que donen la possibilitat de seguir i participar fàcilment en la conversa sobre una publicació. Els comentaris son jeràrquics, como en un grup de noticies o un forum.

Enquestes on-line totalment configurables.

Forums incorporats para crear llocs col·laboratius. També es pot integrar amb software extern como PhpBB.

Llibre Col·laborat, sistema de publicació que permet crear un projecte o llibre escrit per diversos usuaris. El contingut s'organitza en pàgines còmodament navegables.

Rendiment i escalabilitat

Control de congestió, permet habilitar i deshabilitar determinats mòduls o blocs depenent de la carrega del servidor. Aquest mecanisme es totalment configurable i ajustable.

Sistema de Cache El mecanisme de memòria cau emmagatzemant consultes repetitives a la base de dades, incrementant el rendiment i reduint la carrega del servidor de la base de dades.

Projectes Realitzats per Hayqueverlo.com

Landing Pages Video
Auditoria de la Innovacion
Disseny Web Drupal
Arlex Design
Disseny Web Drupal