ADAPTA CRM ERP, és un programari informàtic que gestiona les relacions amb els clients i proveïdors, fa el control d'estoc dels productes, les vendes, les cessions, els retorns, les devolucions i els regals, i el relaciona amb les aparicions a premsa i xarxes socials dels influencers.

Funciona a través d'internet, amb tants usuaris com desitgeu, i es pot fer servir des del ordinador, la tablet i el mòbil.

Es diu ADAPTA perquè està fet a mida per adequar totalment als processos i serveis del vostre negoci.

Permet fer cerques multidimensionals a la base de dades de clients, contactes, proveïdors ... i establir comunicacions segmentades per al màrqueting relacional (mkt one to one).

A més, conserva l'històric de la informació rellevant per millorar les properes interaccions.

Adaptem la fitxa de cada contacte a les vostres necessitats i aportem la nostra experiència en segmentació perquè el cercador sigui precís i l'enviament d'informació optimitzi els resultats. Posteriorment, els informes personalitzats us permetran organitzar les dades per prendre decisions efectives i eficients.

ADAPTA CRM ERP ajuda a planificar la producció, la gestió de compres i la gestió d'estocs en un sol sistema informàtic, així com fer el seguiment de les RRPP.

Està format per:

  • Catàleg de productes i serveis permanentment actualitzat.

  • Gestió de compres i gestió de vendes, devolucions i regals.

  • Codis de barres, inventaris, albarans, factures, etc ...

  • Informes de la tornada de la inversió en influencers i les seves aparicions en premsa i xarxes socials.

  • Incorpora un sistema d'assignació de tasques.

  • Gestió i maquetació de Newsletters segmentades.

Adapta CRM ERP - Hayqueverlo


Adapta CRM ERP és un sistema desenvolupat amb Drupal que et permet mantenir la sobirania sobre les teves dades.

Les dades són exportables a format CSV
(Excel o Libre Office Calc).

Desenvolupat amb codi obert, permet el manteniment i actualització de seguretat de tot el sistema. També facilita la gestió de còpies de seguretat de la base de dades i arxius de sistema.

Adapta CRM ERP pot estar online o en un servidor local.


Contacta amb nosaltres i et farem un pressupost detallat.